– i et godt samarbejde med Park og Natur fik vi fjernet det meget ”uvenlige” hegn (trådhegn med pigtråd foroven) på de 3 sider og plantet en bøgehæk.
– Det var tydeligt, at hvis vi skulle have glæde af møllen flere år, så var det nødvendigt at redde den tilbygning til venstre, som vi kalder fællesrummet, samt motorrum og motor, da der stod blankt vand begge steder.
Det viste sig, at al vandet fra tag og mølle blev ført ind i fællesrummet gennem 3 nedløbsrør og herefter ned i motorens kølevandsreservoir. Desværre havde en murer for mange år siden konstateret et hul i muren uden for fællesrummet. Det havde han så lukket med beton med det resultat, at alt vandet kun kunne komme væk gennem gulvet og ud under døren. For ikke at få alt vandet ned af væggene og ud på pladsen, måtte vi opsætte nogle tagrender og 2 nedløbsrør. Næste opgave var nu at få vandet i jorden. Dette krævede en del kloakrør, en samlebrønd og en meget stor faskine. Vi var så heldige, at vi fik landbrugsskolen til at komme med deres gravemaskine og lave det meste af hullet. Det var dog et kæmpe arbejde, men det har fungeret siden.
– grundet flere henvendelser til museet, iværksatte vi et “handicapinitiativ”, med henblik på at give borgere med rollatorer, kørestole mv, en nemmere adgang til museet. Vores ansøgning om fondspenge til initiativet bar frugt, og gav os råd til etablering af en fliserampe og en bredere dør ind til fællesrummet.

– Efter en henvendelse fra kulturforvaltningen påtog vi os at stå for den årlige mølledag. Tidligere havde historisk museum stået for den dag, men det var blevet alt for dyrt for kommunen, så vi påtog os det for de faktiske udgifter. Et stort arbejde for en lille forening, men også spændende og givende.
– Da vi var bange for at motoren skulle frostsprænge, kom vi årligt frostvæske i kølevandet. Vi måtte dog konstatere at en stor del forsvandt ned i undergrunden, og vi søgte derfor Aalborg Byg om at få lavet systemet om, så vi undgik en forurening. Aftalen blev, at de ville betale smedearbejdet, hvis vi skaffede og bekostede materialerne dertil.
– På et tidspunkt blev vi kontaktet af Kvarterværkstedet og spurgt, om vi var interesseret i deres udbrændte pavillon. Vi skulle dog selv gøre den brugbar. Hvis vi gjorde det, ville de søge byggetilladelse til den og til en container, som vi havde stående et andet sted. Samtidig ville de bygge og betale for det sorte stakit.
– Næste opgave var at få lavet fællesrummet. Vi fik indhentet tilbud på gulvet (det gamle gulv var grundet vand fra taget og frost skudt op på midten.
Fra tømrerfirmaet fik vi tilbud på materialer til loft og vægge, Kvarterværkstedet var også her behjælpelige med ansøgning og  økonomi til bl.a. hoveddøren.
– Nordea Fonden har været en stor hjælp. De har sponsoreret 2 varmepumper, som vi indtil videre har fået opsat i fællesrummet og i museets hovedafdeling.
– I 2020 fik kommunen nogle Corona-penge til brug inden for beskæftigelse. Det blev bestemt, at nogle af disse penge skulle gå til møllen. Daværende arkitekt ved Aak byg ringede til mig og spurgte om et møde, hvor vi i fællesskab kunne finde ud af, hvad der var mest nødvendigt at få lavet ved møllen. Beløbet var ca. 300.000. Vi blev enige om at vinduer, døre og taget på tilbygningerne var det, som var det vigtigste. Som tak for hjælpen fik vi økonomi til at lave væggene, smøre og vedligeholde motoren i kælderen. Samtidig fik vi igen tilladelse til at bruge rummet til udstilling af tidssvarende værktøj.
– Da der fra motorrummet er et nedslidt vindue og karme, som tidligere var ud mod det fri, men som nu sidder i væggen mellem hhv. fælles- og motorrum, har vi søgt kommunen om tilladelse til en udskiftning. Dette er en bygningsmæssig forandring, og vi venter på svar.
– I forbindelse med et orienteringsmøde, afholdt af Aalborgs landskabsforvaltning i 2022, besøg af en som så mange andre syntes at vores museum var en perle i byen. Da jeg nogle dage senere blev ringet op viste det sig at være rådmanden for ældre og omsorg, han ville invitere samtlige plejehjem, ældrecentre, og ældreklubber til at besøge os resten af 2022 og 2023.

Tidligere medlemmer af foreningen.

Svend Åge. Frank Thorup, Jan Klausen, Jørgen Folkvang.

Nuværende medlemmer.

Peter Jul Norre, Tommy Køster, Hans Mikkelsen, Frank Nielsen, 
Jørgen Pedersen og Flemming Spangbo.